Duurzaam geproduceerd hout

Wij kopen ons hout zo veel mogelijk in bij producenten die hun bossen duurzaam beheren. Dit vinden wij belangrijk omdat in duurzaam beheerde bossen de productie van hout ook in de toekomst gegarandeerd blijft. Vaak wordt dergelijk hout met een certificaat geleverd. Dat geeft de garantie dat het hout inderdaad afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Op het hout vermeldt de sticker een inkoopnummer waarmee de herkomst te traceren is.

Ook is het belangrijk dat het hout afkomstig is uit legale bronnen en voldoet aan de EUTR. De EUTR staat voor de Europese houtverordening Nr. 995/2010 (van kracht sinds 3 maart 2013). Het doel van deze verordening is het tegengaan van de handel in illegaal hout. Sinds 2013 is het dus verboden om illegaal gewonnen hout of houtproducten op de markt te brengen in de Europese Unie. Hout is illegaal wanneer het gekapt is in strijd met de wetgeving in het land waar het hout gekapt is. Uiteraard voldoet al het hout van Plankencentrale.nl aan de EUTR-wetgeving.

Europees eiken en kersen
Zo’n 90% van ons Europees eiken en kersenhout is duurzaam geproduceerd hout en voldoet aan de normen van duurzaam bosbeheer van PEFC. Het internationale PEFC-keurmerk garandeert dat houtproducten daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn. PEFC staat voor Programme of Endorsement of Forest Schemes. Europees eiken maakt ongeveer 90% van het totaal verkochte volume uit en is dus het belangrijkste product van Plankencentrale.nl. 

Europees beuken en essen
Deze houtsoorten zijn afkomstig uit de duurzaam beheerde bossen uit de Moezel in Duitsland. 

Inlands iepen en olijfhout
Het iepen dat wij verkopen is afkomstig van laanbomen uit Nederlandse gemeenten. Het olijfhout is afkomstig van snoeihout. Beide houtsoorten zijn dus niet afkomstig uit bossen, en kunnen om die reden helaas niet door PEFC gecertificeerd worden. 

Padoek, sapeli, doussie en iroko
Deze houtsoorten zijn afkomstig uit Afrikaanse dorpsbossen. Deze bossen zijn niet gecertificeerd volgens FSC of PEFC. De gebruikte oogstmethode is echter zeer kleinschalig. Uiteraard voldoen deze houtsoorten wel aan de EUTR-wetgeving. 

Esdoorn en Amerikaans noten
Deze beide houtsoorten zijn afkomstig uit de duurzaam beheerde bossen van Noord-Amerika.